Get Adobe Flash player

Women in Act Ministries

Over de oprichtster van Women in Act - Apostel Bjorna Leyba

Bjorna Leyba - Alvarez, is een echtgenote, moeder, huisvrouw en is fulltime in de bediening van God. Samen met haar man en kinderen dient ze de levende waarachtige God vol passie en toewijding. Samen met haar man, Nelson Leyba, is ze oprichtster, visionair en apostel van The Vine of Life Apostolische Bediening en Kerken en oprichtster van Women in Act Ministries


Over Women in Act

God heeft mij geroepen om onder de vrouwen te spreken. Hij heeft door veel van Zijn dienstknechten en door dromen gesproken tot mij. Ik stel mezelf open voor God, door een relatie, overgave en toewijding aan Hem. Ik ben beschikbaar om Zijn goede werk hier op aarde te doen. Mijn doel is om te fungeren in het Koninkrijk van God, zoals de Vader in Zijn Vader-hart bedoelt heeft voor Zijn dochters. 

Door Gods roeping en Zijn genade ontving ik de naam Women in Act voor de vrouwen bediening en ben ik op 18 september 2004 met Women in Act begonnen. Het begon met samenkomsten in de huiskamer met vrouwen van The Vine of Life. En breidde zich al snel uit tot grotere samenkomsten in een zaal waar vele vrouwen de conferenties bezochten, en nog altijd bezoeken en opgebouwd en bemoedigd worden. Vrouwen getuigen na elke conferentie of samenkomst, hoe God ze heeft aangeraakt, genezen (innerlijk en lichamelijk), hoe ze bevrijding ontvingen, bevestigingen van God, wijsheid en inzicht hoe vooruit te gaan in hun leven. Voor dit alles ben ik God mijn hemelse Vader dankbaar, en ga ik toegewijd verder met het door God gegeven en toevertrouwde werk onder de vrouwen, waartoe Hij mij geroepen heeft. 


Over de Visie van Women in Act

Jezus trok rond, goed doende genezende allen die overweldigd waren door de duivel want God was met Hem. Handelingen 10:38 

Genezing - Bevrijding - Herstel - Voorspoed

God wil u genezen naar geest, ziel en lichaam.
Hij wilt u bevrijden en herstellen. 
God wil dat het u in alles goed gaat.
Hij wilt dat u samen met uw man, uw kinderen opvoedt in de vreze des Here. 

Relatie met God - Identiteit in Christus - In Gods tegenwoordigheid - Macht en autoriteit

God heeft u geschapen om een relatie met u te hebben.
Hij wilt dat u uw identiteit in Christus kent en weet dat Hij u waardevol en uniek heeft geschapen.
Hij wilt dat u leeft in Zijn tegenwoordigheid, heiligheid en volheid.
Hij wilt dat u opstaat in de macht en de autoriteit die Hij u heeft gegeven. 

Actie - Toewijding - Transformatie

To be in ACT

Action * Actie

Commitment * Toewijding

Transformation * Transformatie


Bemoediging 

Weet dat God u waardevol en uniek heeft geschapen en weet dat God van u houdt.

Hij is liefde. Verblijf in Hem te allen tijde. 

Met de liefde van de Heer verblijf ik,

Apostel Bjorna Leyba