Get Adobe Flash player

Men in Authority Ministries

Over de oprichter van Men in Authority Ministries - Apostel Nelson Leyba

Nelson Leyba, is een echtgenoot, vader, ketel-operator van beroep, bevelvoerder van bedrijfsbrandweer en is werkzaam in de bediening van God. Samen met zijn vrouw en kinderen dient hij de levende waarachtige God vol passie en toewijding. Samen met zijn vrouw, Bjorna Leyba, is hij oprichter, visionair en apostel van The Vine of Life Apostolische Bediening en Kerken en oprichter van Men in Authority Ministries

Over Men in Authority

Men in Authority betekent Mannen in Autoriteit. 

God is de autoriteit boven alles. Gods autoriteit vertegenwoordigt God zelf. Alle autoriteit komt van God en God geeft autoriteit aan wie Hij het wil geven. 

Een man in autoriteit is een man die beseft en begrijpt wat autoriteit is. Een man die zijn verantwoordelijkheid draagt en een goede gezagdrager is in het gezag dat aan hem is gegeven. 

Ons voorbeeld is Jezus Christus, Hij was een man van autoriteit. Integer en onberispelijk. Wanneer Hij handelde, handelde Hij in onberispelijkheid. Mannen moeten begrijpen dat autoriteit van God komt. Autoriteit is niet iets wat je neemt, maar het is iets wat je ontvangt van God, omdat God het geeft aan wie Hij wil. Erkenning van autoriteit wordt gerelateerd aan geloof in Jezus Christus.


Over de visie van Men in Authority 

De visie van Men in Authority is om mannen tot het besef en begrip te brengen van wat autoriteit is, zodat ze dit toepassen op de eerste plaats in hun eigen leven, vervolgens in hun huis en dan in de functie in het Koninkrijk van God hier op deze aarde. 

Iemand met autoriteit hoeft zijn gezag niet te bewijzen. Zijn gezag wordt gezien doordat hij zich onderwerpt aan God en dat komt tot uiting in zijn verschijning, zijn manier van leven en door zijn verbale communicatie. 

Gezag is ingesteld om ervoor te zorgen dat Gods geboden worden uitgevoerd, niet om onszelf te verheffen. Het dient om besef van God te geven en niet van onszelf. Men in Authority helpt mannen om zich aan Gods gezag te onderwerpen en niet alleen om een man met autoriteit te zijn maar vooral in autoriteit te zijn.


Over het doel

Het doel van Men in Authority is om zoveel mogelijk mannen te bereiken. Niet alleen van onze eigen kerken. Wij vormen geen club, maar hebben deze bediening van God ontvangen, waarmee wij mannen willen bereiken die het Woord van God gaan toepassen in hun leven en in de maatschappij.