Get Adobe Flash player

The Vine of Life Ministries

Over The Vine of Life ministries

Nelson en Bjorna Leyba zijn geroepen tot apostelen, om te dienen in het Koninkrijk van God. 

Samen zijn ze oprichters, visionairen en apostelen van The Vine of Life Apostolische Bediening en Kerken. Zij overzien The Vine of Life kerken vanuit The Vine of Life Ministries

Samen rusten ze de leiders toe met wie ze werken en de kerken van The Vine of Life middels trainingen en onderwijs.

The Vine of Life Ministries strekt zich uit met de bediening van Christus naar levens van mensen die zich ervoor open stellen. Brengt mensen in verzoening met God, en tot genezing, bevrijding en herstel door Jezus Christus. 

Wij zien transformatie in levens van mensen, op het gebied van geest, ziel en lichaam. Levens veranderen en verbeteren aanzienlijk. Veel mensen met huwelijksproblemen die open hebben gestaan voor onze hulp en bediening, hebben nu visie en nieuwe perspectieven voor een beter en gelukkig huwelijk. The Vine of Life Ministries geeft ook toerusting en onderwijs d.m.v. huwelijksconferenties en huwelijksseminars om huwelijken te versterken.

Wij zijn ook een versterker van andere bedieningen, om te helpen en te ondersteunen van andere kerken en bedieningen.