Get Adobe Flash player

Wat wij geloven

Onder het gezag en leiding van Gods Heilige Geest verklaren wij dat we Gods orde en Zijn onfeilbare Woord handhaven in

The Vine of Life bediening en kerken, om het lichaam van onze Zaligmaker Christus Jezus onbezoedeld en rein te houden.

Hieronder wordt verstaan dat:

Wij strikt geloven, dat de bijbel het levende Woord van God is.

Gods Woord de absolute Waarheid is.

God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest één godheid vormt.

Wij streven om ons leven volkomen naar de wil van God te leven, volgens Zijn geboden, en naar de beloften van Zijn Woord.

Wij de waarden en normen in het Woord zonder tolerantie handhaven.

Wij van de mensen houden met de liefde en bewogenheid van Jezus.

Onze opdracht is om Gods onfeilbare Woord over te dragen aan alle volkeren volgens 

de opdracht van Matteüs 28 en Markus 16.

Wij geloven in actieve lofprijzing en aanbidding, waar gedanst, gejubelt, gejuicht en gezongen wordt voor onze God.

Wij geloven in de manifestaties van Gods wonderbaarlijke genezingen door middel van handoplegging en vertrouwen op Gods Woord.

Wij geloven dat God ons geroepen heeft als leiders met een visie om Zijn wil te laten geschieden op elke plaats waar Hij ons naar toe zendt.

 

Apostel Nelson & apostel Bjorna Leyba