Get Adobe Flash player

De visie van The Vine of Life

Over The Vine of Life

The Vine of Life betekent de wijnstok van leven. De ware wijnstok is Jezus Christus, en wij zijn de ranken. De ranken, dat zijn zij die zich hebben aangesloten aan Jezus Christus. Zij die zich hebben aangesloten aan The Vine of Life verbinden wij met Jezus Christus.

Over de visie van The Vine of Life 

De visie van The Vine of Life is om Gods wil te laten geschieden hier op aarde zoals in de hemel.

Uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Matteüs 6:10
  • Gods wil is dat er niemand verloren gaat.
  • Gods wil is dat wij één zijn met Hem.
  • Gods wil is dat het ons goed gaat door ons te zegenen. 

De wil van God is dat niemand verloren gaat, daarvoor heeft Hij Zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus naar deze wereld gezonden, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat. 

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3:16

Gods wil is:

  • Dat de mens niet verloren gaat, maar dat de mens leven heeft in overvloed op aarde en eeuwig leven bij God.
  • Dat de mens naar Zijn beeld en gelijkenis is en leeft in Zijn tegenwoordigheid.

Gods wil is om de mensen te brengen in de originele staat, volgens Gods originele plan voor de mens.

Gods originele plan voor de mens is:

  • Dat de mens zou delen in Zijn beeld, autoriteit en heerschappij.
  • God wil relatie met de mens

Ons doel

Ons doel is om Gods wil te laten geschieden hier op aarde zoals in de hemel. Dit doen wij op de eerste plaats door ons zelf te onderwerpen aan Zijn Woord en Zijn wil. En door Zijn Woord over te dragen aan allen die behoefte hebben aan Zijn heilige hulp. 

Ons doel is om de grote liefde van God aan ieder mens bekend te maken en ze te laten weten dat ze Jezus Christus nodig hebben om terug te komen in het orginele plan van God. Wij zijn Gods sterke hand om dit goede nieuws aan een ieder bekend te maken. Dat ze weten wie God is en wat het doel van God is met hun leven.

In ons doel volgen wij de opdracht van Jezus Christus, en dat is om discipelen te maken voor Hem en hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en ze te leren onderhouden wat Hij geboden heeft.